Search glas

07-10-24 regulatorisk

G & L Beijer blir Hollands största kylgrossist

G & L Beijer AB förvärvar genom affärsområdet Beijer Ref den holländska kylgrossisten Uniechemie B.V. Uniechemie omsätter cirka 130 mkr och har 46 anställda.

Beijer Ref blir genom förvärvet den ledande kylgrossisten i Holland med en omsättning på cirka 500 mkr och drygt 100 anställda. Holland blir samtidigt affärsområdets tredje största marknad efter Sverige och Storbritannien. Beijer Ref befäster därmed sin ställning som den ledande kylgrossisten i Europa.

Beijer Ref bedriver sedan tidigare verksamhet i Holland genom dotterbolaget Coolmark B.V. Förvärvet av Uniechemie innebär en komplettering av produktprogrammet. Coolmark är starka inom luftkonditionering och elektroniska komponenter till kylsystem, medan Uniechemies styrka framför allt ligger i försäljning av kylaggregat, kompressorer och köldmedier. Bolaget har flera välkända agenturer och varumärken i sitt produktsortiment.

Uniechemie är ett bolag med god lönsamhet. Förvärvet kommer att positivt påverka G & L Beijers vinst per aktie. Uniechemie ingår i koncernens räkenskaper från och med fjärde kvartalet 2007.

Malmö den 24 oktober 2007
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91