Search glas

11-12-30 regulatorisk

G & L Beijer avyttrar tillverkningen i AIA

G & L Beijer AB avyttrar verksamheten i det svenska dotterbolaget Asarum Industriaktiebolag (AIA) till italienska LU-VE Group. Samtidigt ingår G & L Beijer ett globalt samarbetsavtal med LU-VE om att distribuera deras produkter.

Avyttringen av AIA är ett led i G & L Beijers strategi att renodla verksamheten till distribution av produkter inom kyla och luftkonditionering. AIA:s huvudsakliga verksamhet är tillverkning av värmeväxlare. Bolaget omsätter cirka 100 mkr och har 75 anställda. Cirka 50 procent av AIA:s försäljning sker genom G & L Beijers distributionsnätverk och resterande 50 procent genom egen försäljningsorganisation.

Italienska LU-VE Group är en av Europas största tillverkare av värmeväxlare. Koncernen omsätter cirka två miljarder kronor och har cirka 1250 anställda. LU-VE:s produkter säljs i 90 länder runt om i världen. Bolaget ligger långt framme i utvecklingen av nya miljövänliga tekniska lösningar.

G & L Beijer distribuerar redan idag LU-VE:s produkter på vissa marknader. Affären medför att samarbetet förstärks ytterligare. Samarbetsavtalet innebär att G & L Beijer exklusivt på utvalda marknader och på en global basis kommer att distribuera LU-VE:s kommersiella kylprodukter.

Affären genomförs per den 30 december 2011. G & L Beijers omsättning minskar genom avyttringen med cirka 50 mkr. Vinsten per aktie påverkas marginellt positivt under 2012.

 
Malmö den 30 december 2011
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

eller

Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

 
Informationen är sådan som G & L Beijer AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 
G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.

Under förra året renodlades verksamheten till att enbart omfatta produkter inom kyla och luftkonditionering.