Search glas

08-02-15 regulatorisk

G & L Beijer avyttrar producerande enheter inom Beijer Tech

G & L Beijer AB avyttrar genom affärsområdet Beijer Tech Brogårdsand AB med dotterbolaget Fyleverken till Finja AB. Den sålda verksamheten omsätter cirka 60 mkr. Reavinsten uppgår till cirka 30 mkr.

Försäljningen av Brogårdsand är ett led i Beijer Techs strategi att renodla verksamheten och koncentrera resurserna till affärsområdets kärnområden inom teknikhandelsverksamhet.

Brogårdsand och Fyleverken utvinner genom egna sandtäkter kvarts- och fältspadsand för en rad olika applikationer. Finja utvecklar, tillverkar och säljer betong i olika förädlade former.

- I Finja som producerande företag har vi funnit en mycket bra och lämplig industriell miljö för Brogårdsand och Fyleverken, säger Joen Magnusson, VD för G & L Beijer.

- Våra torrbruk och golvspackelprodukter är så pass förädlade idag att det är viktigt för framtiden att ha råvarukunskaper med sig för att kunna utvecklas ytterligare. Därför känns det helt rätt med förvärvet av Brogårdsand, menar Finjas VD Gull-Britt Jonasson.

I samband med affären har Beijer Tech och Finja tecknat ett långsiktigt avtal som innebär att Beijer Tech kommer att vara distributör och sälja Brogårdsands produkter till gjuteriindustrin i Norden. Försäljningen uppgår till cirka 25 mkr per år.

Försäljningen innebär att Brogårdsand/Fyleverken från den 1 mars 2008 inte längre ingår i G & L Beijers räkenskaper.

Malmö den 15 februari 2008
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson
VD G & L Beijer AB
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

Gull-Britt Jonasson
VD Finja AB
Telefon 0451-70 56 07
gullbritt.jonasson@finjabetong.se