Search glas

07-01-26 regulatorisk

G & L Beijer avyttrar finländsk kyltillverkare

G & L Beijer AB avyttrar genom affärsområdet Beijer Ref sitt finländska dotterbolag Oy Dimico AB. Dimico tillverkar kylbatterier för den finländska marknaden. Bolaget omsätter cirka 25 mkr på årsbasis och har 22 anställda.

Köpare är finländska Norpe Oy som är Dimicos enskilt största kund. Norpe är Finlands största leverantör av kyldiskar där kylbatterier ingår som en central komponent.

Avyttringen är ett led i Beijer Refs strategi att koncentrera resurserna till handelsverksamheten, där Beijer Ref är en av de ledande aktörerna i Europa.
Den nära kopplingen mellan Dimico och Norpe understryker det industriellt riktiga i affären.

Försäljningen ger endast en marginell effekt på resultatet. Från och med den 1 januari 2007 ingår Dimico inte längre i G & L Beijers räkenskaper.

Beijer Refs kvarvarande verksamhet i Finland blir härefter en renodlad handelsrörelse, som omsätter drygt 110 mkr och har 24 anställda.

Malmö den 26 januari 2007
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91