Search glas

06-10-03 regulatorisk

G & L Beijer avyttrar ETC Verktyg inom konsumentvaror

G & L Beijer har genom affärsområdet Industriteknik tecknat avtal med Edw. H. Thomée AB om försäljning av verksamheten i ETC Verktyg inom affärsområdets konsumentvarudivision. Den sålda verksamheten omsätter cirka 25 mkr på årsbasis.

Försäljningen av ETC Verktyg är ett led i den tidigare aviserade omstruktureringen av affärsområdet Industritekniks konsumentprodukter. Marknaden för ETC Verktygs produkter som handverktyg, elverktyg och tillbehör har kraftigt förändrats det senaste året.

- En försäljning till Thomée innebär att ETC’s verksamhet, som utgör merparten av konsumentvarudivisionen, ges en bättre plattform för utveckling. Samtidigt kan Industriteknik förstärka sina resurser på kärnområdena inom industriprodukter samt slang- och gummiverksamheten, säger Joen Magnusson, VD för G & L Beijer.

Affären slutförs under innevarande vecka vilket innebär att cirka 9 mkr i försäljning bortfaller ur G & L Beijerkoncernens räkenskaper under det fjärde kvartalet i år. Försäljningen ger sammantaget en marginell effekt på resultatet under det fjärde kvartalet.

Malmö den 3 oktober 2006
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91