Search glas

10-02-15 regulatorisk

G & L Beijer avyttrar affärsområdet Beijer Tech till Beijer Alma

G & L Beijer AB har tecknat en avsiktsförklaring att avyttra affärsområdet Beijer Tech till Beijer Alma. G & L Beijer erhåller köpeskilling bestående av 2,7 miljoner aktier i Beijer Alma samt en kontantdel på 39 mkr. Värdet av aktierna 12 februari uppgick till 278 mkr. Genom affären kommer G & L Beijer att redovisa en skattefri realisationsvinst på cirka 120 mkr.

- G & L Beijer tar genom affären med Beijer Alma ytterligare ett strategiskt steg i utvecklingen av företaget. Avyttringen av Beijer Tech är ett led i renodlingen av G & L Beijer mot den kraftigt växande verksamheten inom G & L Beijers kylgrossiströrelse. Vi kan nu fokusera och lägga resurserna på att utveckla Beijer Ref till en global aktör inom kylområdet, säger Joen Magnusson, VD och koncernchef i G & L Beijer.

Beijer Tech hade en omsättning på 505 mkr 2009 och har 180 medarbetare. Beijer Tech, som har ingått som ett eget affärsområde i G & L Beijer, bedriver en bred verksamhet inom teknikhandel på de nordiska marknaderna. Beijer Tech har sex produktområden – ytbehandling, gjuteri, stål- och smältverk, flödesteknik, industrigummi och tjänster. Beijer Alma, som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning.

- G & L Beijer blir med affären kapitalmässigt näst största ägare i Beijer Alma med cirka nio procent av kapitalet. Vi bedömer att Beijer Alma blir en bra hemvist för att fortsatt utveckla Beijer Techs teknikhandel och vi kommer att följa utvecklingen på nära håll, säger Joen Magnusson.

Affären sker på skuldfri basis och G & L Beijer stärker sin finansiella ställning ytterligare. G & L Beijerkoncernen tillförs finansiella tillgångar uppgående till 317 mkr och nettoskulden minskar. Affären beräknas kunna slutföras i mars månad 2010.

Malmö den 15 februari 2010
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91