Search glas

07-05-25 regulatorisk

G & L Beijer-aktien delas i två

G & L Beijers årsstämma den 27 april 2007 beslutade om en aktiedelning, en så kallad split, på 2:1. Aktiedelningen innebär att antalet aktier fördubblas. Syftet med aktiedelningen är att öka likviditeten i aktien.

Avstämningsdag för aktiedelningen är fastställd till torsdagen den 31 maj. Det innebär att sista handelsdag för G & L Beijer-aktien före split kommer att vara måndagen den 28 maj. Från och med tisdagen den 29 maj kommer de nya uppdelade aktierna att handlas på Stockholmsbörsen.

Malmö den 25 maj 2007
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91