Search glas

00-06-28 regulatorisk

G & L Beijer AB:s affärsområde Industriteknik är ny representant för SMS Demag AG i Skandinavien

G & L Beijer AB:s affärsområde Industriteknik är ny representant för SMS
Demag AG i Skandinavien

De båda tyska bolagen, SMS Schloemann Siemag AG samt metallurgidelen av
Mannesmann Demag AG, har fusionerats och bildat SMS Demag AG. De båda
ingående firmorna har var för sig varit ledande tillverkare av maskiner
och anläggningar inom stål- och metallbranschen.

Det bildade SMS Demag AG förenar dessa firmors kvalitéer och utgör efter
fusionen ett av Europas största aktörer för design och tillverkning av
tung utrustning för stål-, aluminium- och kopparindustrin.

Tyngdpunkten av produkterna är avsedda för stålindustrin, där SMS Demag AG
täcker hela produktionskedjan från råjärnsframställning, ståltillverkning,
stränggjutning till färdigställning i kall- respektive varmvalsning samt
rörtillverkning. SMS Demag AG får c:a 3000 anställda runt om i världen,
med tyngdpunkten i Tyskland.

Beijer Industriteknik är sedan tidigare representanter för Mannesmann
Demag AG, som nu ingår med c:a 25% i det nybildade bolaget. Fusionen
innebär en starkt ökad affärsvolym för Beijer Industriteknik som
nyanställt personal för att klara marknadsbearbetningen.

Avtalet som träffats innebär att Beijer Industriteknik representerar SMS
Demag AG även i Norge och Danmark. Dessutom har ett separat samarbetsavtal
slutits för den finska marknaden.

Malmö 2000-06-28
G & L Beijer AB (publ)
För mer information, ring Joen Magnusson, VD,
G & L Beijer AB, telefon 040 - 35 89 00

BEIJERS
G & L Beijer AB, Box 325, 201 23 Malmö. Telefon 040-35 89 00,
Telefax 040-23 51 65
besök gärna vår hemsida, www. beijers. com

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/06/28/20000628BIT00730/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/06/28/20000628BIT00730/bit0002.pdf