Search glas

09-01-30 regulatorisk

G & L Beijer AB (publ) slutför förvärv av Carrier Corporations kylgrossistverksamhet i Europa och Sydafrika

Som tidigare har offentliggjorts ingick G & L Beijer AB (publ) den 13 januari 2009 slutligt avtal om förvärv av Carrier Corporations kylgrossistverksamhet i Europa och Sydafrika (”Carrier ARW”). G & L Beijer AB och Carrier Corporation har i dag fullföljt transaktionen på de villkor som publicerades i pressmeddelandet den 13 januari 2009.

Förvärvet av Carrier ARW har slutförts genom att G & L Beijer AB har förvärvat samtliga aktier i PB Holdings Luxembourg S.a.r.l., General Frigorifique SAS och Delmo France SAS. Betalning för den förvärvade verksamheten har skett genom en apportemission om 358 710 aktier av serie A och 8 437 429 aktier av serie B i G & L Beijer AB till Carrier Corporations dotterbolag: Carrier Refrigeration ECR Holding Luxembourg S.a.r.l. och UTX Holdings SCS, beslutad på extra bolags¬stämma i G & L Beijer AB den 29 januari 2009. Den sammanlagda apportegendomen har ett värde om 1 055,5 mkr och kommer att tas upp till detta värde i G & L Beijer ABs balansräkning.

- Förvärvet av Carrier ARW är en milstolpe och den största affären i G & L Beijers historia. Nu kommer vi att lägga all kraft på att samordna och integrera verksamheterna för att ta tillvara synergier. Vi ser fram emot ett spännande samarbete med vår nya och stora ägare Carrier som kan bidra till koncernens fortsatta expansion, säger G & L Beijers VD Joen Magnusson.

Malmö den 30 januari 2009
G & L Beijer AB (publ)
Styrelsen