Search glas

00-05-29 regulatorisk

G & L Beijer AB (publ) har träffat överenskommelse om försäljning av två fastigheter

G & L Beijer AB (publ) har träffat överenskommelse om försäljning av två
fastigheter

G & L Beijer AB har träffat överenskommelse om försäljning av två
fastigheter i Malmö.
Den sammanlagda köpeskillingen är 44,8 mkr och realisationsvinsten uppgår
till 16,2 mkr, motsvarande 1,88 kronor per aktie.

Malmö 2000-05-29
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, ring Joen Magnusson, VD,
G & L Beijer AB, telefon 040-35 89 00

------------------------------------------------------------
Mer information finns att få på http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00990/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/05/29/20000529BIT00990/bit0002.pdf