Search glas

09-10-21

G & L BEIJER AB NIOMÅNADERSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2009

NIOMÅNADERSPERIODEN

- Nettoomsättningen steg med 55 procent till 3992,6 mkr (2578,6). Ökningen beror på förvärvet av Carrier ARW.

- Rörelseresultatet uppgick till 233,1 mkr (238,2). Inklusive engångsintäkter på 53,2 mkr var rörelseresultat 291,4 mkr 2008.

- Vinsten efter skatt blev 163,3 mkr (170,8). Inklusive engångsintäkter på 53,2 mkr var vinsten efter skatt 224,0 mkr 2008.

- Vinsten per aktie uppgick till 8,08 kronor (13,77). Inklusive engångsintäkter var vinsten per aktie 18,06 kronor 2008.

- Starkt kassaflöde och ytterligare förstärkt finansiell ställning.

TREDJE KVARTALET
- Nedgången i efterfrågan bromsades upp under kvartalet.
- Ökat resultat under perioden.