Search glas

08-07-17

G & L BEIJER AB – HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2008

• Fortsatt starkt andra kvartal.
• Nettoomsättningen steg med 8 procent till 1679,8 mkr (1561,8).
• Rörelseresultatet ökade till 200,5 mkr (152,1) inklusive realisationsvinster på 53,2 mkr.
• Vinsten efter skatt ökade till 159,2 mkr (101,4).
• Vinsten per aktie blev 12,84 kronor (8,17).
• Vinsten per aktie exklusive realisationsvinster uppgick till 8,55 kronor.

• Etablering på två nya marknader genom förvärv inom Beijer Ref.
• Förstärkt satsning på komfortkyla inom Beijer Ref genom norskt förvärv.
• Beijer Tech gjorde två strategiska förvärv inom slang- och gummiverksamheten.