Search glas

04-03-26 regulatorisk

G & L Beijer AB går in på den ryska marknaden via ett nytt finländskt bolag

G & L Beijer AB går in på den ryska marknaden via ett nytt finländskt
bolag

G & L Beijers affärsområde Kyla satsar på den ryska marknaden genom att
etablera ett nytt finländskt bolag i Lappeenranta. Det nya bolaget
kommer uteslutande att fokusera på att marknadsföra och sälja Beijer
Kylas existerande produktprogram
på den ryska marknaden och det skall vara helt skilt från Beijer Kylas
nuvarande verksamhet i Finland.

- Vi har under en period sonderat den ryska marknaden och nu funnit en
bra form för att bearbeta Ryssland med ett begränsat risktagande, säger
Joen Magnusson, VD för G & L Beijer.

Avsikten är att bygga upp ett omfattande nätverk av återförsäljare i
Ryssland för att skapa en marknad för och försäljning av Beijer Kylas
produkter. All försäljning kommer att ske genom det nya finländska
bolaget. Det nya bolaget kommer att ledas av Jari Korhonen, tidigare VD
för Arctica Oy. Jari Korhonen har lång erfarenhet av att skapa nätverk
och etablera affärer i Ryssland. Det nya bolaget kommer initialt att ha
sex medarbetare engagerade i projektform.

Beijer Kyla har sedan 1998 successivt etablerat verksamhet i Polen och
de baltiska länderna. Tillväxten har varit snabb och den sammanlagda
omsättningen uppgick till drygt 70 mkr 2003.

Malmö den 26 mars 2004
G & L Beijer AB

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/26/20040326BIT00130/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/26/20040326BIT00130/wkr0002.pdf