Search glas

09-11-03 regulatorisk

G & L Beijer AB förstärker sin position inom Flödesteknik och Industrigummi

G & L Beijer AB förvärvar genom affärsområdet Beijer Tech slang- och gummibolaget Slang-Pac AB, Stockholm. Verksamheten omsätter cirka 40 mkr och har 14 anställda.

Den förvärvade verksamheten marknadsför och säljer industrislang, slangtillbehör, gummiprofiler, lister, packningar och andra gummiprodukter. Huvudmålgrupper för verksamheten är tillverkande industri, entreprenörer samt byggsektorn.

Genom förvärvet stärker Beijer Tech och dotterbolaget Lundgrens sin position som ledande slang- och gummiföretag i Sverige.

Verksamheten ingår i G & L Beijers räkenskaper från den 1 november 2009. Förvärvet kommer endast marginellt att påverka koncernens omsättning och resultat under 2009.

Malmö den 3 november 2009
G & L Beijer AB (publ)