Search glas

05-03-17 regulatorisk

G & L Beijer AB får två strategiska order på kylmedelkylare

G & L Beijers affärsområde Beijer Ref har genom sitt tillverkningsföretag Asarums Industri AB (AIA) erhållit två strategiska order på kylmedelkylare.

Den ena beställningen är en första delorder på fem kylmedelkylare till ett nytt sjukhus, Mater Dei på Malta. Kylmedelkylarna ingår som en del i sjukhusets luftkonditioneringsanläggning och leder bort överskottsvärme som finns lagrad i sjukhuset. På så sätt skapas ett stabilt inomhusklimat i byggnaden.

Ordervärdet uppgår till 1,3 mkr med leverans under första halvåret. Skanska leder hela sjukhusprojektet med en total golvyta på 232 000 kvm och 780 sjukbäddar. AIA har vunnit ordern i hård konkurrens och avgörande har varit företagets kompetens inom effektiv energiförbrukning och minimal miljöpåverkan. Om leveranserna faller väl ut har Beijer Ref goda chanser till följdorder.

Den andra beställningen är en genombrottsorder till den ryska oljeindustrin. AIA har erhållit en beställning på 32 kylmedelkylare med ett ordervärde på cirka 1,8 mkr från ett ryskt oljebolag. Leverans sker under våren. Den ryska oljeindustrin är under snabb expansion och Beijer Ref ser goda möjligheter till fler beställningar.

Kylmedelkylare, som leder bort överskottsvärme från kompressoranläggningen i ett kylsystem, består av komponenter som värmeväxlare, fläktar mm.

Malmö den 17 mars 2005
G & L Beijer AB

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91