Search glas

06-03-15 regulatorisk

G & L Beijer AB får strategisk order på kylmedelkylare med leverans till Cuba

G & L Beijers affärsområde Beijer Ref har genom ett samarbete mellan säljbolaget TT-Coil A/S Danmark och tillverkningsföretaget Asarums Industri AB erhållit ytterligare en strategisk order på kylmedelkylare. Ordern är en första del i ett större infrastrukturprojekt på Cuba och skall levereras under sommaren 2006.
Ordervärdet uppgår till ca 1,2 M€.

Asarums Industri AB och TT-Coil A/S Danmark har vunnit ordern i konkurrens med flera alternativa tekniker för att leda bort överskottsvärme från dieselgeneratorer. Kompetensen att tillverka specialanpassade kylmedelkylare fällde slutligen avgörandet till Beijers fördel. Det totala projektet har en potential om minst 7M€ och eventuella följdorder kan väntas tidigast under vintern 2006/2007.

Kylmedelkylare, som leder bort överskottsvärme från kompressoranläggningen i ett kylsystem eller andra industriella processer, består av komponenter som värmeväxlare, fläktar mm.

Malmö den 15 mars 2006
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91