Search glas

04-07-13 regulatorisk

Förvärvet av Elsmark Holding klart

Förvärvet av Elsmark Holding klart

G&L Beijer har idag genom affärsområdet Kyla tecknat ett slutligt köpeavtal med danska Danfoss om förvärvet av Elsmark Holding. Förvärvet omfattar sex bolag med verksamhet i åtta europeiska länder. Bolagen har en sammanlagd omsättning på 900 mkr och har cirka 380 anställda.

De förvärvade bolagen, som är organiserade under ett dotterbolag till Danfoss - Elsmark Holding ApS - kompletterar Beijer Kylas geografiska spridning i Europa mycket väl. Störst i Elsmark är den brittiska verksamheten Dean&Wood med 19 filialer. Härutöver har Danfoss/Elsmark helägda bolag i Nederländerna, Schweiz, Irland samt 51 procent i ett bolag i Ungern med filial i Rumänien och 50 procent i ett bolag i Polen med filialer i Ukraina.

Beijer Kyla, som omsatte närmare 900 mkr 2003, har verksamhet i de nordiska länderna samt Polen och Baltikum. G&L Beijer beslutade nyligen att även gå in på den ryska marknaden genom ett nytt finländskt bolag. Det innebär att Beijer Kyla kommer att bearbeta totalt 16 marknader i Europa.

Beijer Kyla var redan tidigare Nordens ledande kylgrossist och blir med förvärvet av Elsmark Europas största kylgrossist.

Elsmarkgruppen har i stort sett samma agenturer och produktsortiment som Beijer Kyla. Danfoss är sedan tidigare en viktig och betydande leverantör till Beijer Kyla. Förvärvet innebär att samarbetat mellan Beijer Kyla och Danfoss kommer att ytterligare förstärkas.

Elsmark Holding är lönsamt men rörelsemarginalen har legat på en väsentligt lägre nivå jämfört med Beijer Kyla. Långsiktigt är ambitionen att höja rörelsemarginalen för de förvärvade bolagen. De kortsiktiga synergierna är hänförliga till lägre centrala kostnader, samordning av inköp och effektivisering av lager/logistik.

Förvärvet medför en goodwill på 140 mkr. Köpeskillingen finansieras med lån. G&L Beijer-koncernen kommer med förvärven att omsätta cirka 2,3 miljarder kronor proforma på årsbasis och ha cirka 1000 anställda.

Elsmarkgruppen ingår i G&L Beijers räkenskaper från den 1 juni 2004. Förvärvet påverkar därför såväl omsättning som resultat positivt redan under det andra kvartalet.

Malmö den 13 juli 2004
G & L Beijer AB

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 0709- 26 50 91
------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/13/20040713BIT21070/wkr0010.pdf