Search glas

14-09-25 regulatorisk

Förvärv stärker Beijer Refs position i Tyskland

Den svenska kylkoncernen Beijer Ref förvärvar nettotillgångarna i Grün Großhandel für Kälte- und Klimazubehör, verksamt på den tyska kylgrossistmarknaden. Grün grundades 2009 och har sedan dess byggt upp en stabil verksamhet och omsätter cirka 25 mkr.

”Tyskland fortsätter att vara en mycket intressant tillväxtmarknad där Beijer Ref successivt bygger upp en allt starkare position. Grün blir ett värdefullt tillskott på den tyska marknaden, tack vare sitt utmärkta geografiska läge i Stuttgart och en verksamhet som passar Beijer Refs profil inom såväl kylgrossisthandel som komfortkyla”, säger Per Bertland, CEO för Beijer Ref.

Beijer Ref etablerade sig i Tyskland 2011 och kommer med förvärvet av Grün att ha verksamheter i Düsseldorf, Nürnberg, München, Leipzig och Stuttgart. Försäljningen på den tyska marknaden ökar kraftigt och förvärvet passar väl in i Beijer Refs tillväxtstrategi i Tyskland. Bolaget kommer att integreras i Beijer Ref och bedöms ge stärkt marknadsposition och kostnadssynergier genom samordning med Beijers befintliga verksamhet i Tyskland. Grüns ledning kommer fortsatt att vara verksamma i bolaget.

Förvärvet bedöms påverka Beijer Refs nettoresultat marginellt positivt. Bolaget kommer att ingå i Beijer Refs räkenskaper från och med oktober 2014.

Malmö den 25 september 2014

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta
Per Bertland, CEO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-98 13 73

eller
Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering.