Search glas

15-07-29 icke regulatorisk

Förvärv stärker Beijer Ref:s position i Nya Zeeland och Australien

Den svenska kylkoncernen Beijer Ref AB förstärker verksamheten i Nya Zeeland och Australien genom att förvärva kylgrossistbolaget Realcold med huvudkontor i Auckland, Nya Zeeland, och med cirka 20 filialer i Nya Zeeland och Australien.

Beijer Ref är en av världens största kylgrossister och förvärvet av Realcold är ytterligare ett steg i bolagets strategi att växa utanför Europa. Realcold grundades 1955, omsätter drygt 260 mkr om året och är Nya Zeelands näst största kylgrossist. I och med förvärvet blir Beijer Ref Nya Zeelands största kylgrossist.

”Nya Zeeland och Australien är intressanta tillväxtmarknader för Beijer Ref. Med dessa länders stora livsmedelsexport och växande turistindustri finns det ett stort behov av effektiva kylanläggningar”, säger Per Bertland, CEO för Beijer Ref.

I Nya Zeeland har Realcold tio filialer, 68 anställda och en omsättning på 135 mkr.

I Australien har bolaget sedan 1999 byggt upp en verksamhet med centrallager i Brisbane, elva filialer, 52 anställda och en omsättning på 157 mkr.

”Bolaget har en bred produktportfölj med varumärken som Mitsubishi Heavy Industries, Tecumseh, Emerson Copeland och Gree, men sortimentet kommer nu att breddas med hjälp av Beijer Ref:s produktprogram. Förutom synergier på inköpssidan kommer vi att tillföra vårt kyltekniska kunnande och bidra med ny miljövänlig kylteknik i Nya Zeeland och Australien”, fortsätter Per Bertland.

Förvärvet av Realcold har tillsammans med vårens förvärv av kylgrossistbolagen RNA Engineering & Trading i Malaysia och Patton i Nya Zeeland, Australien, Thailand och Indien gett Beijer Ref ett stabilt fotfäste i Australasien-regionen med en sammanlagd omsättning som närmar sig 800 miljoner svenska kronor.

Realcold kommer att integreras i Beijer Refs organisation och beräknas ingå i koncernens räkenskaper från och med oktober 2015. Förvärvet förväntas påverka Beijer Refs nettoresultat marginellt positivt under 2015. Avtalet är villkorat av att konkurrensmyndigheterna i Nya Zeeland ger sitt godkännande.

Malmö den 29 juli 2015

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon 040-35 89 00

Mobil 0705-98 13 73

eller

Jonas Lindqvist, CFO

Telefon 040-35 89 00

Mobil 0705-90 89 04

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Polen, Holland, Norge, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Sydafrika, Mozambique, Zambia, Botswana, Namibia, Malaysia, Thailand, Indien, Australien och Nya Zeeland.

www.beijerref.com