Search glas

14-07-30 regulatorisk

Förvärv av SCM Frigo stärker övergång till miljövänlig kylteknik

Den svenska kylkoncernen Beijer Ref AB förvärvar resterande 49 % av aktierna i italienska SCM Frigo Group, en av Europas ledande tillverkare av bland annat kylaggregat baserad på miljövänlig koldioxidteknik. SCM Frigo grundades 1979, exporterar ca 85 % av produkterna och har en stark marknadsposition inom det snabbt växande segmentet för miljövänlig kylteknik. Bolaget omsätter cirka 240 mkr och har 90 anställda.

”Beijer Ref förvärvade 51 % av SCM Frigo 2011 eftersom de är ett av de europeiska bolag som mest framgångsrikt driver omställningen till miljövänliga lösningar inom kylindustrin. Bolagets utveckling har sedan dess varit så positiv att koncernen nu väljer att tidigarelägga optionen att köpa resterande del”, säger Per Bertland, CEO för Beijer Ref. ”Med sin unika tekniska kompetens inom exempelvis transkritiska koldioxidbaserade kylsystem ingår SCM Frigo som en viktig del i Beijer Refs framtida strategi”.

SCM Frigo kompletterar Beijer Refs övriga produktportfölj med såväl standardprodukter som kund-anpassade lösningar med marknadens modernaste miljöteknik, vilket bedöms stärka koncernens konkurrenskraft. SCM Frigos bolagsledning kommer även fortsatt att vara verksamma i bolaget.

Förvärvet bedöms påverka Beijer Refs nettoresultat positivt redan 2014. SCM Frigo, som sedan 2011 konsoliderats enligt den så kallade förvärvsmetoden, kommer att ingå fullt konsoliderat utan minoritetsandel i Beijer Refs räkenskaper från och med Q3 2014.

Malmö den 30 juli 2014
Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta
Per Bertland, CEO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-98 13 73

eller
Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering.