Search glas

12-08-02 regulatory

Förvärv av irländskt kylföretag

G & L Beijer AB förvärvar 100 procent av det irländska kylföretaget Gasco Ireland Ltd. Gasco omsätter cirka 22 mkr (€ 2,6 miljoner) och har sex anställda.

Förvärvet är ett led i konsolideringen av den irländska marknaden och G & L Beijer blir en av de ledande kylgrossisterna i Irland. Gasco är starkt inom köldmedier, och kompletterar G & L Beijers befintliga verksamhet i landet som har sin tyngdpunkt inom kylprodukter och luftkonditionering.

Gasco Ireland kommer att fusioneras med G & L Beijers irländska verksamhet Dean & Wood. Omsättningen kommer proforma att uppgå till cirka € 6 miljoner (cirka 50 mkr). Sammanslagningen förväntas ge synergivinster genom kostnadsbesparingar. Förvärvet innebär också ett breddat produktprogram med möjlighet att nå fler kundgrupper med ett bättre produkt- och serviceerbjudande.

Köpeskillingen för 100 procent av Gasco Ireland Ltd uppgår till € 712 000 (cirka 5,9 mkr). Förvärvet bedöms påverka G & L Beijers vinst per aktie marginellt positivt. Gasco Irleand Ltd kommer att ingå i G & L Beijers räkenskaper från 1 augusti 2012.

Malmö den 2 augusti 2012

G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

eller
Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.