Search glas

14-10-17 regulatorisk

Förvärv av franska GFOI stärker positionen på södra halvklotet

Den svenska kylkoncernen Beijer Ref AB förvärvar samtliga aktier i GFOI (Générale Frigorifique Océan Indien), en fransk kylgrossist på ön Réunion ca 800 km öster om Madagaskar i Indiska oceanen.

Réunion är ett av två franska departement (motsvarande ett svenskt län) på det södra halvklotet, med drygt 840 000 invånare och en snabbt expanderande turistindustri. GFOI grundades år 2000, omsätter ca 50 mkr och är den ledande kylgrossisten på sin marknad.

”Förvärvet är ytterligare ett steg i vår expansionsstrategi utanför Europa. Det stärker vår position på södra halvklotet, där vi efter förvärvet uppnår en omsättning på drygt 700 mkr via vår verksamhet i södra Afrika”, säger Per Bertland, CEO för Beijer Ref.

GFOI kommer att integreras i Beijer Refs organisation och fungera som filial för koncernens franska kylgrossist GFF, vilket ger kostnadssynergier samt bedöms öka koncernens marknads­andelar. Förvärvet förväntas påverka Beijer Refs nettoresultat marginellt positivt.

Bolaget kommer att ingå i Beijer Refs räkenskaper från och med oktober 2014. GFOI:s ledning kommer fortsatt att vara verksam i bolaget.

Malmö den 17 oktober 2014
Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta
Per Bertland, CEO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-98 13 73

eller

Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering.