Search glas

12-05-29 regulatorisk

Första dag för handel med uppdelade aktier

Från och med idag den 29 maj 2012 handlas aktierna i G & L Beijer AB till kursen efter uppdelning (s.k. split) 2:1.

För mer information, se tidigare pressmeddelande från den 15 maj 2012.

Malmö den 29 maj 2012
G & L Beijer AB (publ)

För mer information, kontakta
Joen Magnusson, VD
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

eller
Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

G & L Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.