Search glas

21-02-04 non-Regulatory

Förändringar i Beijer Ref AB:s styrelse efter att EQT blev ny huvudägare

Beijer Ref kallar till extra bolagsstämma och väljer ny styrelse.

Valberedningen för Beijer Ref AB föreslår omval av styrelseledamöterna Joen Magnusson, Peter Jessen Jürgensen och Frida Norrbom Sams. Bernt Ingman, Bill Striebe, Monica Gimre och Gregory Alcorn har alla ställt sina platser till förfogande och kommer att avgå som styrelseledamöter i samband med en extra bolagsstämma. Kate Swann, Albert Gustafsson och Per Bertland föreslås väljas som nya styrelseledamöter. Styrelsen kommer att bestå av sex styrelseledamöter fram till nästa årsstämma i april 2021 och Kate Swann föreslås väljas till ny styrelseordförande.

Kate Swann har mer än 30 års erfarenhet av ledande befattningar, bland annat som VD för SSP Group och som VD för WH Smith. Kate har tilldelats ordförandens specialpris från Institute for Turnaround. Kate har varit rådgivare för EQT sedan 2020 och är ordförande för Parques Reunidos och IVC Evidensia. Albert Gustafsson är chef för Private Equity Sweden på EQT och är bland annat partner på EQT och styrelseledamot i Eton, Bluestep och Iver. Per Bertland är sedan 2013 VD och koncernchef för Beijer Ref och har varit i företaget i 21 år. Han har meddelat sin avsikt att avgå som VD under 2021. Per är styrelseordförande i Dendera Holding, styrelseledamot i Lindab AB och föreslagen styrelseordförande i Inwido AB (publ).

Ordföranden Bernt Ingman lämnar styrelsen efter att ha suttit i styrelsen i 15 år och som ordförande sedan 2013. Tommi Saukkoriipi, valberedningens ordförande, kommenterar och tackar den avgående ordföranden:

”Från valberedningen vill jag uttrycka vår tacksamhet till Bernt Ingman för hans betydande bidrag under åren i Beijer Refs styrelse och hans ledarskap under de senaste sju åren som ordförande.”

Valberedningen inför den extra bolagsstämman består av: Tommi Saukkoriipi, ordförande (SEB Investment Management), Patrica Hedelius (AMF-pension), Joen Magnusson (eget och närstående innehav, ledamot i Beijer Ref-styrelsen), Bernt Ingman (ordförande för Beijer Ref) och Albert Gustafsson (EQT).

Malmö, 4 februari 2021

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Per Bertland, CEO

Phone +46 40-35 89 00

Email pbd@beijerref.com

Maria Rydén, CFO

Phone +46 40-35 89 00

Email mrn@beijerref.com

BEIJER REF AB är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 37 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com