Search glas

01-08-16 regulatorisk

Flaggningsmeddelande i G & L Beijer AB

Flaggningsmeddelande i G & L Beijer AB

Jan Hain (med bolag) har under den senaste 12-månadersperioden
ökat sitt ägande i G & L Beijer AB till 30,26% av kapitalet
samt 59,47% av rösterna.

Det ökade innehavet skall ses mot bakgrund av Jan Hains
långsiktiga engagemang i G & L Beijerkoncernen.

Malmö den 16 augusti 2001

G & L Beijer AB (publ)

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/16/20010816BIT01030/bit0002.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/16/20010816BIT01030/bit0002.pdf