Search glas

21-05-25 regulatorisk

Christopher Norbye utsedd till VD för Beijer Ref

 

Styrelsen i Beijer Ref AB (publ) har idag utsett Christopher Norbye till ny VD och koncernchef för Beijer Ref. Christopher Norbye är för närvarande Executive Vice President och Head of Entrance Systems Division på Assa Abloy. Christopher förväntas börja på sin nya position under fjärde kvartalet.

Utnämningen följer på beslutet av Per Bertland, som aviserades den 27 januari 2021, att avgå som VD för Beijer Ref när en efterträdare har hittats eller senast under senare delen av 2021.

Kate Swann, styrelseordförande, säger: ”Med Christopher Norbye får vi en mycket kommersiell och affärsorienterad ledare med en stark meritlista. Han kombinerar global skala och fokuserad inriktning på utförande med en engagerande ledarstil. Beijer Ref har haft en fantastisk resa under Pers ledarskap med många år av stark tillväxt i både försäljning och intäkter. Jag ser fram emot stötta Christopher i hans arbete med att fortsätta att utveckla Beijer Ref, både organiskt och genom förvärv.”

Per Bertland, nuvarande VD, kommenterar: Som jag tidigare meddelat har jag valt att jag ska kliva av min roll som VD under 2021 för att i stället ingå i styrelsen. Jag har tyckt mycket om att vara en del av resan för att göra vårt företag till en världsledande distributör med ett starkt hållbarhetsfokus. Företaget är starkare än någonsin, och det är rätt tid att inleda en ordnad övergång av ledarskapet.  Jag är mycket glad över att lämna över VD-rollen till Christopher och kommer att fortsätta att fullt ut stödja Beijer Ref och Christopher genom styrelsearbetet.

Christopher Norbye, tillträdande VD säger: ”Jag har följt Beijer Refs resa under lång tid och jag är imponerad av bolagets starka långsiktiga meriter. Jag är också hedrad och mycket glad över att bli en del av Beijer Ref-teamet och fortsätta den framgångsrika resan. Jag ser fram emot att stödja Beijer Ref i dess uppdrag att förse marknaden med global expertis inom hållbar kyla och luftkonditionering.”

Malmö den 25 maj 2021

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Kate Swann, Styrelseordförande

Telefon: +46 40 35 89 00

Email: info@beijerref.com

Per Bertland, CEO

Telefon +46 40-35 89 00

Email pbd@beijerref.com

Denna information är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 10.00 CET den 25 maj 2021.

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 37 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com