Search glas

17-01-13 regulatorisk

CFO slutar på Beijer Ref AB (publ)

Beijer Refs CFO Jonas Lindqvist, som har varit anställd sedan 2004, har valt att avsluta sin tjänst i Beijer Ref för en motsvarande befattning i ett annat bolag. Processen att utse en efterträdare har inletts och Jonas Lindqvist fortsätter under uppsägningstiden som CFO i Beijer Ref.

Malmö 13 januari 2017

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon 040-35 89 00

Denna information är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2017 kl. 16.00 CET.

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 32 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com