Search glas

02-05-27 regulatorisk

Breddat ägande och nya huvudägare i G & L Beijer

Flaggningsmeddelande

Breddat ägande och nya huvudägare i G & L Beijer

G & L Beijer får ett breddat ägande och nya huvudägare i och med att
tidigare huvudägare Jan Hain avyttrat A- och B-aktier motsvarande 55,5
procent av rösterna och 28,5 procent av kapitalet. Delar av styrelse och
ledning har förvärvat A-aktierna. Svenska och utländska institutioner
har förvärvat B-aktier.

Styrelseledamot Peter Jessen Jürgensen har förvärvat 206 813 A-aktier.
Hans totala innehav uppgår därefter till 223 813 A-aktier och 383 000 B-
aktier motsvarande 21,8 procent av rösterna och 9,8 procent av
kapitalet. VD för G & L Beijer Joen Magnusson med familj har förvärvat
210 000 A-aktier. Det totala innehavet uppgår efter förvärvet till 219
376 A-aktier och 79 000 B-aktier motsvarande 18,9 procent av rösterna
och 4,8 procent av kapitalet. VD för Beijer Kyla Per Bertland har
förvärvat 130 000 A-aktier. Hans totala innehav uppgår därmed till 142
307 A-aktier och 62 500 B-aktier motsvarande 12,3 procent av rösterna
och 3,3 procent av kapitalet.

- Att delar av styrelse och ledning med lång erfarenhet av G & L Beijers
verksamhet tar över som huvudägare skall borga för kontinuitet och
trygga utvecklingen av koncernen, säger VD Joen Magnusson i en kommentar
till förändringarna. Strategin ligger fast med inriktning på att vara en
ledande aktör inom industriell handel i Norden.

- Det är samtidigt glädjande att kunna konstatera det stora intresset
för G & L Beijer i och med ett breddat ägande med flera nya
institutionella ägare, säger Joen Magnusson.

Några svenska och utländska institutioner har förvärvat sammantaget 1,2
miljoner B-aktier motsvarande 19,3 procent av kapitalet. Jan Hain
kvarstår också som ägare med 4,8 procent av kapitalet.

Malmö den 27 maj 2002

För mer information kontakta
Joen Magnusson
VD G & L Beijer AB
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0709-26 50 91

------------------------------------------------------------
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/27/20020527BIT00020/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/27/20020527BIT00020/wkr0002.pdf