Search glas

20-03-24 regulatorisk

Beijer Refs styrelse föreslår lägre utdelning

På grund av den osäkerhet som COVID-19 orsakat föreslår styrelsen i Beijer Ref AB att utdelningen för 2019 ska ändras. Beijer Refs styrelse kommer att föreslå bolagsstämman den 16 april en utdelning om 1,75 kronor, samtidigt som ambitionen om en total utdelning om 3,50 kronor under 2020 bibehålls.

Styrelsen och verkställande direktör föreslår en kontantutdelning till aktieägarna om 1,75 kronor per aktie, vilket avviker från det tidigare kommunicerade utdelningsbeloppet på 3,50 kronor. Justeringen av utdelningen beror på den nuvarande instabiliteten på marknaden. Styrelsen har som ambition att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma senare i år för att besluta om en extra utdelning, om marknaden stabiliserats och normaliserats. Det rådande marknadsläget har fått såväl bolagets styrelse som andra bolag att vidta försiktighetsåtgärder och styrelsen föreslår därför denna anpassning jämfört med tidigare kommunicerade utdelningsförslag.

En effekt av detta är att styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat – punkt 8 b) på årsstämmans dagordning – därför ändras på följande sätt:

Punkt 8 (b) - Utdelning

Av den tillgängliga vinsten om 1 584 418 212 kronor ska utdelning utbetalas till ett sammanlagt belopp om 1,75 kronor per aktie, vilket innebär en total utdelning om 221 439 242 kronor. Avvikelsen från vad som tidigare kommunicerats avseende den avsedda utdelningen beror på det rådande marknadsläget. Avstämningsdag för utdelningen föreslås vara den 20 april 2020. Om årsstämman beslutar att godkänna detta förslag kommer utdelningen att betalas från Euroclear den 23 april 2020.

   
Malmö den 24 mars 2020

Beijer Ref AB (publ)

   
För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO
Telefon +46 40-35 89 00
Email pbd@beijerref.com

Maria Rydén, CFO
Telefon +46 40-35 89 00
Email mrn@beijerref.com

    
Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 36 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com