Search glas

18-01-29 regulatorisk

Beijer Refs förvärv av Tecsa godkänns av konkurrensmyndigheten i Sydafrika

Den 16 oktober 2017 meddelade Beijer Ref att ett bindande avtal ingåtts om att förvärva Tecsa (Pty) Ltd, ägt av Westbrooke Investment. Därefter har konkurrensmyndigheten i Sydafrika (CompCom SA) granskat affären. Myndigheten har nu gett sitt slutgiltiga godkännande och bekräftar därmed att förvärvet inte kommer att påverka konkurrens­situationen på den sydafrikanska kylgrossistmarknaden. Deras beslut anger bland annat att två filialer i Polokwane respektive Rustenburg i Sydafrika måste avyttras. Parterna är överens om och godkänner myndighetens beslut.

Konkurrensmyndigheterna i Botswana och Namibia förväntas återkomma med sina yttranden inom kort. Deras besked har dock endast marginell påverkan på affären då mer än 95 procent av Tecsas verksamhet är förlagd till den sydafrikanska marknaden.

Beijer Ref förbereder för att Tecsa (Pty) Ltd ska ingå i koncernens räkenskaper från och med 1 mars i år.

Beijer Refs CEO, Per Bertland, kommenterar:

”Det är glädjande att få det här beskedet. Marknadspotentialen i södra Afrika är stor och att utöka närvaron i Sydafrika med ytterligare ett kvalitetsbolag ligger helt i linje med vår strategi.”

Malmö 29 januari 2018

För mer information, vänligen kontakta: 

Per Bertland, CEO

Telefon +46 40-35 89 00

E-mail pbd@beijerref.com

Denna information är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2018 kl. 09.00 CET.

BEIJER REF AB är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 34 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com