Search glas

15-10-07 icke regulatorisk

Beijer Refs förvärv av Realcold har godkänts av konkurrensverket i Nya Zeeland

Beijer Refs förvärv av Realcold, som informerades om i pressmeddelande daterat 29 juli 2015, har av Commerce Commission (konkurrensverket) i Nya Zeeland beslutats att lämnas utan åtgärd. Det innebär att villkoren för förvärvet är uppfyllda. Förvärvet förväntas vara slutfört före utgången av oktober 2015.

Godkännandet av affären innebär också att arbetet med att integrera Beijer Refs tidigare dotterbolag Patton med Realcold påbörjas såväl på Nya Zeeland som i Australien. Det nya bolaget kommer att ingå i Beijer Refs räkenskaper från och med fjärde kvartalet 2015.

Malmö den 7 oktober 2015

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon 040-35 89 00

Mobil 0705-98 13 73

eller

Jonas Lindqvist, CFO

Telefon 040-35 89 00

Mobil 0705-90 89 04

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Polen, Holland, Norge, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Sydafrika, Mozambique, Zambia, Botswana, Namibia, Malaysia, Thailand, Indien, Australien och Nya Zeeland.

www.beijerref.com