Search glas

16-06-08 regulatorisk

Beijer Refs förvärv av HRP har godkänts av konkurrensverket i Storbritannien

  

Den brittiska konkurrensmyndigheten, UK Competition and Markets Authority (CMA), har idag godkänt den svenska kylkoncernen Beijer Refs förvärv av kylgrossistbolaget HRP Holdings Limited (HRP). Förvärvet annonserades i november 2015 och slutfördes i februari 2016. Därefter har CMA granskat affären.

CMA bekräftar att förvärvet inte kommer att påverka konkurrenssituationen på den brittiska kylgrossistmarknaden. Beijer Ref kan således fortsätta sitt tidigare påbörjade rekonstruktionsarbete, som varit under CMAs granskning sedan den 25 februari 2016. HRP har under tiden för CMAs granskning inte ingått i Beijerkoncernens räkenskaper. HRP kommer att konsolideras under juni månad 2016.

Beijer Refs CEO, Per Bertland, säger ”vi har varit övertygade om att förvärvet av HRP inte skulle betraktas påverka konkurrenssituationen och är nöjda att CMA dragit samma slutsats. Nu kan vi påbörja utvecklingen av varumärkena HRP, 3D och HRP OEM.” Han fortsätter: ”Jag vill passa på att tacka våra leverantörer, kunder och medarbetare för deras tålamod och förståelse under denna process.”

Malmö 8 juni 2016

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon 040-35 89 00

eller

Jonas Lindqvist, CFO

Telefon 040-35 89 00

Informationen är sådan som Beijer Ref AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden

och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 juni 2016.

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 32 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com