Search glas

18-03-12 regulatory

Beijer Ref växer i Storbritannien och Irland tillsammans med Mitsubishi Heavy Industries

Ett joint venture har bildats mellan Beijer Ref AB och Mitsubishi Heavy Industries Air-Conditioning Europe, Ltd (MHIAE). Det nya bolaget har skapats eftersom Beijer Ref nu fått rättigheterna att distribuera Mitsubishi Heavy Industries luftkonditionerings- och värmepumpsortiment i Storbritannien och Irland.

Malmö, 12 mars 2018

Beijer Ref blir huvudägare i detta joint venture, som kommer att benämnas 3D Plus Limited (3D Plus). Att upprätta ett joint venture är i linje med Beijer Refs strategi att arbeta nära sina huvudleverantörer. Förutom att få ensamrätt att distribuera Mitsubishi Heavy Industries (MHI) luftkonditioneringsteknik och värmepumpar i Storbritannien, kommer Beijer Ref att vara en av de främsta leverantörerna av produkterna i Irland.

Per Bertland, VD för Beijer Ref AB, kommenterade:

"Storbritannien och Irland är viktiga marknader för oss och vi tittar kontinuerligt på olika sätt att öka våra marknadsandelar tillsammans med viktiga partners. MHI:s tekniska expertis och Beijer Refs distributionsexpertis kommer att slås ihop i det nya bolaget. På så vis får vi ett bredare och mer komplett erbjudande till kunderna."

3D Plus kommer över tiden att utvecklas till ett marknadsledande varumärke för försäljning och distribution av Mitsubishi Heavy Industries produkter.

Masayuki Fujinami, VD för MHIAE, kommenterade:

"MHIAE och Beijer Ref har länge haft en framgångsrik relation och har samarbetat på den skandinaviska marknaden under många år. Genom bildandet av detta joint venture är vi glada över att gå bortom ett traditionellt tillverkar- och distributörsförhållande och förena våra två företag på ett sätt som gör det möjligt för oss att utnyttja vår respektive kompetens och erfarenhet gemensamt. MHIAE ser 3D Plus som en symbol för denna sammanslagning och den kommer att få fullt stöd från MHI-koncernen. " 

"Det är vår avsikt att få 3D Plus att snabbt växa till motsvarande storlek som Beijer Refs övriga distributionskanaler i Storbritannien. MHI-varumärket har redan en stark marknadsposition och är en bra plattform för framtida tillväxt. Det nya bolaget visar hur starkt vårt partnerskap är. Vi ser fram emot att se 3D Plus utvecklas framgångsrikt", avslutar Per Bertland.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Bertland, CEO

Telefon +46 40-35 89 00

Email pbd@beijerref.com 

BEIJER REF AB är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 34 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

Maria Rydén, CFO

Telefon +46 40-35 89 00

Email mrn@beijerref.com 

Denna information är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 15.30 CET den 12 mars 2018.