Search glas

21-06-28 icke regulatorisk

Beijer Ref utökar sitt erbjudande inom industriell kyla och investerar i naturliga köldmedel i Oceanien

 För att stärka sin position i Oceanien förvärvar Beijer Ref tillgångarna i det australiensiska
företaget, Industrial Refrigeration Components (IRC). Beijer Ref tecknar även exklusivt
samarbetsavtal för distribution av LU-VE-produkter, en av Beijer Refs samarbetspartners
inom värmeväxlare, i Australien och på Nya Zeeland. Avtalen kompletterar Beijer Refs
strategi när det kommer till att fokusera på naturlig kylteknik.

Beijer Ref kommer dessutom att utvidga sin portfölj på dessa marknader, till att inkludera
ammoniakaggregat (NH3) via tillverkningsenheten SCM Ref Australia. Ammoniak är ett av
flera köldmedel för miljövänlig kylteknik.

Satsningen innebär att Beijer Ref stärker sin förmåga att tillgodose de behov som finns på
den lokala industrimarknaden, med en komplett uppsättning av industriprodukter och
komponenter.

Som en del av avtalet kommer australiensiska kunder nu få möjlighet att genom Beijer Ref
Australia och SCM Ref Australia kunna köpa LU-VE-produkter, samt ta del av ett brett utbud
av specialiserade industrikomponenter.

Per Bertland, CEO för Beijer Ref, kommenterar:
”Detta är en mycket positiv utveckling som innebär att våra kunder på ett enkelt sätt kan ta
del av Beijer Refs breda sortiment, både när det kommer till kommersiella, industriella och
naturliga köldmedelslösningar, och samtidigt understödjas av vårt australiensiska filialnätverk.”

IRC har en rapporterad årlig omsättning på cirka 20 miljoner kronor, och omfattar tvåanställda. Företaget kommer att integreras i Beijer Ref Australia’s nuvarande organisation och har en mindre påverkan på bolagets resultat och ställning.

 

Malmö den 28 juni 2021

Beijer Ref AB (publ)

 

För mer information, vänligen kontakta:

Per Bertland, CEO
Telefon +46 40-35 89 00
Email pbd@beijerref.com

Maria Rydén, CFO
Telefon +46 40-35 89 00

Email mrn@beijerref.com

 

BEIJER REF AB är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 37 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

 

www.beijerref.se