Search glas

15-10-29 icke regulatorisk

Beijer Ref tecknar CO2-order i Nya Zeeland

Beijer Ref har i Nya Zeeland tecknat en första order för koldioxidbaserade (CO2) kylsystem genom dotterbolaget Patton. Detta är ännu ett led i bolagets målsättning att ligga i framkant för övergång till miljövänlig kylteknik.

Kylanläggningen tillverkas av Beijer Refs italienska bolag SCM Frigo och kommer att installeras i en av Nya Zeelands betydande livsmedelskedjor. Anläggningen är en av de mest innovativa inom denna teknik, med gaskylaren integrerad i systemet vilket medför enkel och säker installation.

Beijer Refs fokus på koldioxid och annan miljövänlig kylteknik bidrar kontinuerligt till en lägre GWP-påverkan (Global Warming Potential).

Malmö den 29 oktober 2015

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon 040-35 89 00

Mobil 0705-98 13 73

eller

Jonas Lindqvist, CFO

Telefon 040-35 89 00

Mobil 0705-90 89 04

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Polen, Holland, Norge, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Sydafrika, Mozambique, Zambia, Botswana, Namibia, Ghana, Malaysia, Thailand, Indien, Australien och Nya Zeeland.

www.beijerref.com