Search glas

22-08-01 icke regulatorisk

Beijer Ref stärker sitt erbjudande i Frankrike genom förvärv av franska bolaget EID

Beijer Ref har tecknat avtal om att förvärva 85 procent av aktierna i EID, med option om att förvärva resterande andel. EID producerar isolerade kopparrör samt är en stark återförsäljare av andra HVAC-relaterade produkter. Bolagets årliga omsättning uppgår till cirka 170 miljoner SEK med bra lönsamhet.

Förvärvet stärker Beijer Refs geografiska närvaro i Frankrike och utökar verksamhetens erbjudande till både nya och befintliga kunder. EID, som grundades 1992, har sitt huvudkontor i Avignon, Frankrike, och består idag av 20 anställda.

EID kommer att fortsätta att verka under eget namn och grundarna kommer att stanna kvar och leda verksamheten.

Christopher Norbye, CEO Beijer Ref, kommenterar:
“Det känns glädjande att få välkomna EID till Beijer Ref-koncernen. De har mångårig erfarenhet inom branschen och är idag en väletablerad aktör med en bred kundbas och täckning över hela Frankrike. EID:s produktsortiment kompletterar väl vårt befintliga erbjudande.”

Malmö, 1 augusti 2022
Beijer Ref AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Christopher Norbye, CEO
Telefon +46 40-35 89 00
Email
cne@beijerref.com

Ulf Berghult, CFO
Telefon +46 40-35 89 00
Email
ubt@beijerref.com

BEIJER REF AB är en teknikorienterad handelsgrupp som genom mervärdesprodukter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kylning och klimatkontroll. Beijer Ref är en av de största kylgrossister i världen och finns representerade i 42 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com