Search glas

15-11-18 icke regulatorisk

Beijer Ref stärker positionen i Europa med förvärv av en av Storbritanniens största kylgrossister

Den svenska kylkoncernen Beijer Ref AB förvärvar resterande 56 procent av aktierna i kylgrossistbolaget HRP Ltd med huvudkontor i Rougham och 15 filialer i övriga Storbritannien. Sedan förvärvet av Carrier Corporations kylgrossistverksamhet i Europa och Sydafrika 2009 har Beijer Ref ägt 44 procent av HRP.

Beijer Ref förstärker därmed sin position i Europa och med HRP som komplement till koncernens befintliga brittiska kylgrossister Dean & Wood och RW Refrigeration Wholesale befästs ställningen som marknadsledare i Storbritannien.

HRP (grundat 1945 som Headlands Refrigerator Parts) har 170 anställda, omsätter cirka 500 miljoner kronor per år och är en av Storbritanniens ledande kylgrossister med ett brett sortiment omfattande cirka 10 000 produkter från ledande varumärken som Mitsubishi Heavy Industries, Samsung, Toshiba, Danfoss, Copeland, Lawton, BOC, Aspera och L’Unite.

Bolaget har haft lönsamhetsproblem på senare år. Beslutet att förvärva den resterande delen av HRP bygger på att Beijer Ref ser goda möjligheter att vända denna utveckling genom effektiv samordning med koncernens befintliga brittiska kylverksamheter samt implementera ett heltäckande brittiskt logistiknätverk.

”Med förvärvet av HRP konsoliderar vi Beijer Refs verksamhet på den viktiga brittiska marknaden. De tre bolagen ska fortsatt verka under sina respektive varumärken, men genom den gemensamma koncerntillhörigheten kommer vi att kunna erbjuda bättre service och effektivare logistik, vilket förbättrar vårt totala erbjudande på en konkurrensutsatt marknad”, säger Per Bertland, CEO för Beijer Ref.

HRPs huvudägare, Yvonne Curtis säger: ”HRPs styrelse anser att det bästa för HRP och dess framtida utveckling är att bli en del av Beijer Ref-gruppen i Storbritannien. Med en så stor koncern som Beijer Ref bakom oss får vi framöver ett bättre läge att möta branschens möjligheter och utmaningar.”

Med förvärvet kommer Beijer Refs tre brittiska bolag att omsätta drygt 1,3 miljarder kronor. Därmed blir Storbritannien efter Frankrike den största marknaden i Europa för Beijer Ref. Parterna har träffat ett bindande avtal per idag och övertagandet sker per den 1 januari 2016. Förvärvet bedöms långsiktigt ge positiva effekter på såväl omsättning som resultat.

Malmö den 18 november 2015

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon 040-35 89 00

Mobil 0705-98 13 73

eller

Jonas Lindqvist, CFO

Telefon 040-35 89 00

Mobil 0705-90 89 04

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 32 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com