Search glas

22-11-01 regulatorisk

Beijer Ref slutför det tidigare aviserade förvärvet av AAD och HVAC Consolidated

Från och med dagens datum har Beijer Ref slutfört transaktionen av AAD och HVAC Consolidated, enligt tidigare kommunikation.

 

Malmö, november 1, 2022

Beijer Ref AB (publ)

 

För mer information, vänligen kontakta:

Christopher Norbye
CEO

Telefon +46 40-35 89 00

Email cne@beijerref.com

 

Ulf Berghult
CFO

Telefon +46 40-35 89 00

Email ubt@beijerref.com

 

Niklas Willstrand
Corporate Communications Manager

Telefon +46 40-35 89 00

Email nwd@beijerref.com