Search glas

22-10-17 icke regulatorisk

Beijer Ref och Danfoss förnyar sitt partnerskapsavtal och inkluderar utökat fokus på hållbarhet

Beijer Ref AB, en världsledande aktör inom kylteknik och HVAC, och Danfoss A/S, en global tillverkare av hållbara, energieffektiva, smarta teknologier och lösningar, har förnyat sitt mångåriga partnerskapsavtal.

Det nya 3-åriga partnerskapet kommer för första gången att inkludera en ambitiös projektplan för att leverera på den cirkulära ekonomin genom att testa cirkularitet av produkter i alla stadier av värdekedjan.

Med förnyelsen av partnerskapsavtalet, och med ett intensifierat fokus på att gemensamt utveckla praktiskt genomförande av cirkularitet som en del av partnerskapet mellan Beijer Ref och Danfoss, tar de två företagen ett viktigt steg mot en omvandling av cirkulär ekonomi. Båda företagen delar ambitiösa mål inom ESG (Environmental, Social, Governance) och hållbarhet som skapar långsiktiga värden för deras kunder och för miljön.

Christopher Norbye, CEO Beijer Ref, kommenterar:
"Vi är mycket nöjda med förnyelsen av vårt partnerskap och tillsammans med Danfoss ser vi fram emot att implementera vår nya och ambitiösa hållbarhetsplan. Under det senaste årtiondet har EU-kommissionen fastställt ett antal riktlinjer för att uppmuntra cirkularitet och det är av stor vikt att vi fortsätter att stödja denna hållbara omvandling.”

Jürgen Fischer, President of the Danfoss Climate Solutions segment, kommenterar:
Tillverkare och återförsäljare måste driva på den cirkulära ekonomin. Vi ser fram emot att samarbeta med en nyckelpartner som Beijer Ref för att tillsammans accelerera och utveckla effektiva strategier och åtgärder för att uppnå produktcirkularitet, sträva efter hög återanvändning av material, högt utnyttjande och hög uthållighet i produkter och tjänsteerbjudande.”


Christopher Norbye (Beijer Ref) och Jürgen Fischer (Danfoss)

För mer information, vänligen kontakta:
Christopher Norbye
CEO
Telefon +46 40-35 89 00
Email cne@beijerref.com

Ulf Berghult
CFO
Telefon +46 40-35 89 00
Email ubt@beijerref.comm

Niklas Willstrand
Corporate Communications Manager
Telefon +46 40-35 89 00
Email nwd@beijerref.com

 

BEIJER REF AB är en teknikorienterad handelsgrupp som genom mervärdesprodukter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kylning och klimatkontroll. Beijer Ref är en av de största kylgrossister i världen och finns representerade i 42 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com