Search glas

18-03-14 regulatorisk

Beijer Ref gör stort förvärv i Australien

Beijer Ref har ingått avtal om att förvärva Heatcraft Australia Pty Ltd. Affären innebär att Beijer Ref fördubblar omsättningen i sin region Asia Pacific.Beijer Ref gör stort förvärv i Australien

Malmö, 14 mars 2018

Heatcraft, ägt av Lennox International Inc, är en av de största kylgrossisterna i Australien och Nya Zeeland. Bolaget har även verksamheter i Kina och Singapore och tillhandahåller kylutrustning, köldmedier och reservdelar till kunder över hela Asien. Försäljning sker genom ett stort distributionsnätverk med över 65 filialer.

Utöver grossistverksamheten har Heatcraft en tillverkningsenhet i Wuxi i Kina. Där tillverkas värmeväxlare och kylaggregat. I affären ingår även drygt 5 procent av aktierna i det publika bolaget Kulthorn Kirby, en thailändsk kompressortillverkare.

Heatcrafts huvudkontor ligger i Sydney. Bolaget har totalt drygt 300 anställda och omsättningen 2017 uppgick till cirka 1,1 miljarder kronor. Företaget har relativt begränsad lönsamhet. Verksamheten kommer initialt att bedrivas vidare i sin befintliga form och under varumärket Heatcraft.

Beijer Ref förvärvar Heatcraft av Lennox International till en köpeskilling som uppgår till 450 miljoner kronor exklusive verksamheten på Nya Zeeland. På grund av gällande konkurrenslag har Beijer Ref valt att avyttra Heatcrafts nya zeeländska verksamhet samtidigt som transaktionen fullbordas.

Med förvärvet av Heatcraft blir Beijer Ref en betydligt starkare aktör i Australien. För Beijer Refs region Asia Pacific kommer den sammanlagda försäljningen på årsbasis uppgå till drygt 2,2 miljarder kronor vilket motsvarar 19 procent av Beijer Refs globala försäljning, jämfört med 10 procent i dag.

Per Bertland, CEO Beijer Ref, kommenterar:

”Det här förvärvet ligger helt i linje med vår strategi att även växa utanför Europa. Dessutom stärker vi OEM-segmentet genom förvärvet av produktionsanläggningen i Wuxi i Kina, som på sikt kan ge ytterligare möjligheter att fortsätta expandera vår europeiska miljöteknik över betydligt större delar av världen. Vi förväntar oss att framförallt Australien kommer att följa de europeiska direktiven om att fasa ut miljöfarliga köldmedier. Med förvärvet av Heatcraft är vi ännu bättre positionerade på marknaden för grön teknik som vi räknar med kommer att växa betydligt.”

Parterna har nått ett bindande avtal från och med idag och slutförandet är planerat till april 2018. Transaktionen är villkorad av att Heatcraft genomför en omstrukturering innan affärens slutförande. Förvärvet förväntas ha en positiv effekt på både försäljning och resultat på lång sikt.

Beijer Ref har haft Oaktower Partnership, Ashurst och Deloitte som rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Bertland, CEO

Telefon +46 40-35 89 00

Email pbd@beijerref.com 

Maria Rydén, CFO

Telefon +46 40-35 89 00

Email mrn@beijerref.com 

BEIJER REF AB är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 34 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

Denna information är sådan information som Beijer Ref AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.30 CET den 14 mars 2018.