Search glas

22-04-01 icke regulatorisk

Beijer Ref genomför två nya förvärv i Australien

Beijer Ref har tecknat två nya avtal om att förvärva samtliga tillgångar i GMR Supplies, en kyldistributör baserad i Perth, Västra Australien, och Mackay Air Supply, en HVAC&R-distributör baserad i Mackay, Queensland. GMR Supplies och Mackay Air Supply har tillsammans en ackumulerad årsomsättning som uppgår till cirka 50 miljoner kronor.

GMR Supplies är en distributör av högkvalitativa kylprodukter och tillhandahåller reservdelar inom HVAC&R till stora delar av Västra Australien. Mackay Air Supply, som också är en distributör av HVAC&R, erbjuder varumärken som är mer inriktade mot produkter inom luftkonditionering. Dessa två förvärv stärker ytterligare Beijer Refs australiensiska verksamhet och kommer att addera två nya filialer samt sju anställda till organisationens nuvarande struktur.

Båda bolagen kommer att integreras i Beijer Refs australiensiska filialnätverk och förvärven kommer att ha en mindre påverkan på Beijer Ref-koncernens resultat och ställning.

Christopher Norbye, CEO Beijer Ref, kommenterar:

"Australien fortsätter att vara en viktig marknad för oss och vi letar ständigt efter nya sätt att vidga vår geografiska bredd och skapa nya synergier. Med GMR Supplies och Mackay Air Supply förvärvar Beijer Ref två snabbväxande företag som tillför både värde och kompletterande produkter till Beijer Refs befintliga produktportfölj, vilket ligger i linje med vår långsiktiga förvärvsstrategi."

Malmö 1 april 2022
Beijer Ref AB (publ)

 

För mer information, vänligen kontakta:
Christopher Norbye, CEO
Telefon 040-35 89 00
E-post
cne@beijerref.com

Ulf Berghult, CFO
Telefon 040-35 89 00
E-post
ubt@beijerref.com

BEIJER REF AB är en teknikorienterad handelsgrupp som genom mervärdesprodukter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kylning och klimatkontroll. Beijer Ref är en av de största kylgrossister i världen och finns representerad i 41 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com