Search glas

20-03-16 regulatorisk

Beijer Ref genomför stämma som planerat men minskar på arrangemanget.

Beijer Refs årsstämma kommer att genomföras som planerat. Med anledning av osäkerheten kring coronaviruset har dock beslut fattats om att vidta ett antal försiktighetsåtgärder för att minska risken för smittspridning.

Årsstämman börjar som planerat klockan 15.00, men inpassering sker först från kl. 14.15.
Det kommer inte serveras mat och dryck, och den traditionella förtäringen i samband med årsstämman utgår. CEOs anförande kommer att kortas ned och finnas tillgängligt på bolagets hemsida efter stämman och aktieägarnas frågor kommer koncentreras kring beslutspunkter på dagordningen.

Om du som anmäld till Beijer Refs årsstämma har varit i ett riskområde någon gång de senaste 14 dagarna före det att stämman äger rum, eller om du har varit i nära kontakt med någon som är smittad med det nya coronaviruset, önskar Beijer Ref att du avstår från att närvara. Detta för att undvika ytterligare smittspridning. Våra riktlinjer bygger på Folkhälsomyndighetens lista på utpekade områden.

Vi vill påminna om möjligheten att inte närvara personligen vid Beijer Refs årsstämma utan att istället delta via ombud. Fullmakter finns tillgänglig på bolagets hemsida www.beijerref.com. Beijer Ref vill även uppmana aktieägare att i största möjliga mån undvika att utnyttja möjligheten att ha med biträden.

Vi ber om aktieägares förståelse vad gäller att Beijer Ref begränsar årsstämman enligt ovanstående, givet de särskilda förutsättningar som för tillfället råder med anledning av det nya coronaviruset.

Beijer Ref följer händelseutvecklingen mycket noggrant och kommer vid behov att uppdatera ovan beskrivna försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Vi ber alla som avser att delta på årsstämman att hålla sig uppdaterade via www.beijerref.com kring eventuella ytterligare åtgärder.

Malmö den 16 mars 2020
Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta
Per Bertland, CEO
Telefon +46 40-35 89 00
Email pbd@beijerref.com

Maria Rydén, CFO
Telefon +46 40-35 89 00
Email mrn@beijerref.com
   
Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 36 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com