Search glas

22-09-21 icke regulatorisk

Beijer Ref genomför nytt förvärv i Sydafrika

Beijer Ref har tecknat avtal om att förvärva samtliga tillgångar i Transport Cooling SA, en distributör av transportkyla till lastbilar och trailers. Bolagets geografiska täckning består idag av sju filialer i Sydafrika samt en filial i Namibia. Årsomsättning uppgår till cirka 150 miljoner SEK.

Transport Cooling SA är en operativ enhet inom GEA Africa, som ägs av GEA Group AG. Genom åren har GEA etablerat goda relationer inom segmentet transportkyla i södra Afrika. Sedan 1964 har Transport Cooling SA haft exklusivt distributionsavtal med Thermo King, som är en global branschledare inom transportkyla. Genom sitt distributionsavtal tillhandahåller Transport Cooling SA ett brett utbud av högkvalitativa produkter. Verksamheten består idag av cirka 90 anställda och deras kundbas omfattar cirka 400 kunder.

Transport Cooling SA kommer att integreras i Beijer Refs filialnätverk i Afrika men verka under eget varumärke. Förvärvet förväntas ha en mindre påverkan på Beijer Ref-koncernens resultat och ställning.

Christopher Norbye, CEO Beijer Ref, kommenterar:
Transportkyla är ett nytt marknadssegment för oss och vi är glada över att få välkomna Transport Cooling SA till Beijer Ref-koncernen. Det är ett välskött bolag som erbjuder och servar mer än 150 produkter inom transportkyla. Med över 40 års erfarenhet från industrin har bolaget en kunnig ledningsgrupp som kommer fortsätta att vara en central del av verksamhetens framtida utveckling.

Parterna har undertecknat ett bindande avtal, varefter konkurrensmyndigheten i Sydafrika nu kommer att granska affären. Övertagandet är beräknat att ske under Q1 2023.

Malmö, 21 september 2022
Beijer Ref AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Christopher Norbye, CEO
Telefon +46 40-35 89 00
Email
cne@beijerref.com

Ulf Berghult, CFO
Telefon +46 40-35 89 00
Email
ubt@beijerref.com

BEIJER REF AB är en teknikorienterad handelsgrupp som genom mervärdesprodukter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kylning och klimatkontroll. Beijer Ref är en av världens största kylgrossister i världen och finns representerade i 42 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com