Search glas

20-12-18 icke regulatorisk

Beijer Ref förvärvar Sinclair med eget varumärke

 

HVAC är för närvarande en marknad med tillväxt där Beijer Ref ökar sina marknadsandelar. Genom förvärvet av 85% av aktierna i Sinclair Global Group (Sinclair) med option att förvärva resterande andel, tar Beijer Ref ytterligare marknadsandelar inom HVAC. Sinclair har sitt huvudkontor i Brno, Tjeckien med försäljningskontor i Slovakien, Ungern och Kroatien. Sinclair säljer luftkonditionering och värmepumpar till 25 länder och merparten av försäljningen består av HVAC produkter av det egna varumärket Sinclair.

Sinclairs årliga försäljning uppgår till SEK 400 miljoner kronor med god lönsamhet och drygt 110 anställda. Bolaget och dess varumärke är huvudsakligen representerat i Östeuropa men har de senaste åren även etablerat sina produkter i Västeuropa, företrädesvis på den tyska marknaden.

Parterna har undertecknat ett bindande avtal och övertagandet är beräknat till 31 december 2020. Sinclair kommer att ingå i bolagets räkenskaper from 1 januari 2021. Sinclairs produkter kommer att fortsätta distribueras och marknadsföras under eget varumärke med befintliga säljkanaler men även lanseras på flera av Beijer Refs övriga marknader.

Per Bertland, CEO Beijer Ref, kommenterar:

”Egna varumärken är ett viktigt fokusområde för Beijer Ref och Sinclairs produkter blir ett starkt komplement till vårt befintliga sortiment. Sinclair är ett bolag med stark tillväxtpotential som adderar värde till vår grupp och som stärker vår satsning på egna varumärken. Det är glädjande att vi har kunnat slutföra det här förvärvet under rådande pandemi och vi ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget och varumärket på flera marknader i framtiden”, avslutar Per Bertland.

Malmö, 18 december 2020

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:

Per Bertland, CEO

Telefon +46 40-35 89 00

Email pbd@beijerref.com

Maria Rydén, CFO

Telefon +46 40-35 89 00

Email mrn@beijerref.com

BEIJER REF AB är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdesskapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 36 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com