Search glas

17-09-04 icke regulatorisk

Beijer Ref förvärvar portugisiska DX Por Förvärvet stärker Beijers Refs närvaro i södra Europa

Den svenska kylgrossistkoncernen Beijer Ref AB förvärvar tillgångarna i det portugisiska kyldistributionsföretaget DX Por, med huvudkontor i Porto.

DX Por grundades 2005 och har en årsomsättning på cirka 40 miljoner kronor. Företaget är huvuddistributör för Toshiba HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) i Portugal. Den portugisiska HVAC-marknaden, som successivt återhämtat sig sedan krisen 2008, uppskattas vara värd närmare 900 miljoner kronor.

”Med etableringen i Portugal kompletteras vår närvaro på den iberiska halvön och stärker distributionen av Toshibas luftkonditioneringssystem i landet. Detta är helt i linje med vår strategi”, säger Beijer Refs CEO Per Bertland.

Ledningen för DX Por kommer fortsatt att vara verksam i bolaget.

DX Por kommer att integreras i Beijer Refs organisation och ingår i koncernens räkenskaper från september 2017. Förvärvet bedöms inte påverka koncernens resultat eller finansiella ställning på något väsentligt sätt. 

Malmö den 4 september 2017

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon 040-35 89 00

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i 33 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com