Search glas

15-03-17 icke regulatorisk

Beijer Ref förvärvar Patton och expanderar i fyra länder

Beijer Ref genomför nyckelförvärv i expansionen utanför Europa och etablerar sig på tre nya marknader; Nya Zeeland, Australien och Indien.

Den svenska kylkoncernen Beijer Ref AB förvärvar samtliga aktier i kylgrossistbolaget Patton med huvudkontor i Auckland, Nya Zeeland med verksamhet i Nya Zeeland, Australien och Indien samt Thailand.

För Beijer Ref, en av världens största kylgrossister, är förvärvet ett betydande steg i bolagets strategi att fortsätta tillväxten utanför Europa.

”Detta är ett nyckelförvärv som ger oss fotfäste på de viktiga marknaderna Nya Zeeland, Australien och Indien, samtidigt som det förstärker vår befintliga verksamhet i Thailand. Patton är en etablerad verksamhet med lång tradition och stark tillväxtpotential på sina marknader. Bolaget passar vår profil på ett utmärkt sätt”, säger Per Bertland, CEO för Beijer Ref.

Patton grundades 1923, omsätter ca 400 mkr och är Nya Zeelands ledande kylgrossist med viss försäljning av egentillverkade produkter som marknadsförs under varumärket Patton. Bolaget har även byggt upp plattformar för tillväxt i Australien, Indien och Thailand.

• I Nya Zeeland har bolaget nio filialer, 65 anställda och en omsättning på 175 mkr. Nya Zeelands ekonomi är starkt beroende av livsmedelsexport och tillgång till effektiva kylanläggningar är en avgörande faktor. Även turistindustrin ökar, vilket också medför ökad efterfrågan på kylanläggningar och luftkonditionering. Med ca 35 % av marknaden är Patton landets ledande kylgrossist.

• I Australien har bolaget sedan 1985 byggt upp en verksamhet med 14 filialer, 53 anställda och en omsättning på 190 mkr. Patton är idag en betydande aktör i Australien.

• I Thailand har Patton sedan 2007 en tillverkningsenhet för de egna kylprodukterna. Denna omsätter cirka 30 mkr, har 62 anställda och drivs genom joint venture-bolaget Patton Aero. Produkterna säljs främst i Indien, Mellanöstern, Sydostasien och Australien. Bolaget flyttade 2014 till 3 700 kvm stora lokaler med kapacitet att tredubbla den nuvarande produktionen.

• I Indien har Patton byggt upp en verksamhet med fem filialer, 22 anställda och en omsättning på
15 mkr. Indien är världens största producent av mjölk, frukt och grönsaker. En viktig fråga för
myndigheterna är att begränsa livsmedelsspillet genom förbättrad infrastruktur och där är satsningen på effektiva kylanläggningar en viktig beståndsdel.

Patton har en bred produktportfölj med varumärken som Mitsubishi Electric, Emerson, Embraco
och Than.

”Beijer Ref kompletterar Pattons nuvarande produktutbud med flera internationellt starka varumärken som idag saknas i deras produktportfölj. Det betyder att Beijer Ref med sitt samlade produkterbjudande siktar på att bli mer konkurrenskraftigt på dessa marknader. Dessutom ser vi synergier på såväl inköps- som produktionssidan”, fortsätter Per Bertland.

Patton kommer att integreras i Beijer Refs organisation och förväntas ingå i koncernens räkenskaper från och med mars 2015. Förvärvet bedöms påverka Beijer Refs nettoresultat positivt under 2015. Pattons ledning kommer fortsatt att vara verksam i bolaget.

Malmö den 17 mars 2015

Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta

Per Bertland, CEO

Telefon 040-35 89 00

Mobil 0705-98 13 73

eller

Jonas Lindqvist, CFO

Telefon 040-35 89 00

Mobil 0705-90 89 04

Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande kylgrossister, och finns representerat i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Polen, Holland, Norge, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Sydafrika, Mozambique, Zambia, Botswana, Namibia, Malaysia, Thailand, Indien, Australien och Nya Zeeland.

www.beijerref.com