Search glas

24-06-19 icke regulatorisk

Beijer Ref förvärvar ledande HVAC-distributör i Ungern

Beijer Ref har tecknat ett avtal om att förvärva 80 procent av aktierna i Cool4U, med en option att förvärva resterande andel. Cool4U är en ledande HVAC-distributör i Ungern och tillgodoser lösningar för både bostäder och kommersiella projekt. Bolaget har en årlig omsättning på cirka 500 miljoner kronor med god lönsamhet.

Cool4U, som grundades 2001, har sitt huvudkontor i Szarvas (Ungern) och tillhandahåller ett omfattande produktsortiment inom HVAC-sektorn. Med många års erfarenhet från branschen erbjuder de ett professionellt och dedikerat team som målmedvetet arbetat med att upprätthålla högsta kvalitet och kundnöjdhet.

Cool4U kommer fortsätta att verka under eget varumärke, såväl inom distribution som marknadsföring. Förvärvet förväntas ha en mindre positiv påverkan på Beijer Refs resultat.

Parterna har tecknat ett bindande avtal och transaktionen måste godkännas av konkurrensmyndigheten i Ungern och en FDI screening (granskning av utländska direktinvesteringar) kommer också att genomföras som villkor för slutförandet av transaktionen.

Christopher Norbye, CEO Beijer Ref, kommenterar:

"Cool4U har en stark varumärkeskännedom i regionen och stärker ytterligare vårt erbjudande inom HVAC-sektorn. Bolagets breda produktsortiment, tillsammans med deras omfattande erfarenhet och engagemang, gör att vi kan erbjuda ännu fler lösningar till våra kunder. Vidare stöder förvärvet vår strategi att diversifiera vår produktportfölj och utöka verksamhetens marknadsnärvaro. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla bolaget och dess varumärke tillsammans med den befintliga ledningen.”

Malmö, 19 juni 2024
Beijer Ref AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Joel Davidsson
CFO
Telefon +46 40-35 89 00
E.post jdn@beijerref.com

Niklas Willstrand
Director of Global Communications
Telefon +46 40-35 89 00
E.post nwd@beijerref.com

BEIJER REF AB är en teknikorienterad handelsgrupp som genom mervärdesprodukter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kylning och klimatkontroll. Beijer Ref är en av de största kylgrossister i världen och finns representerade i 45 länder i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien och Oceanien. Hemsida: www.beijerref.com