Search glas

22-01-11 icke regulatorisk

Beijer Ref förvärvar ledande HVAC-distributör i Kroatien

Per dagens datum har Beijer Ref förvärvat 80% av aktierna i Deltron, med option att förvärva resterande andel. Bolaget omsätter cirka 400 miljoner SEK med en god lönsamhet. Deras huvudkontor ligger i Split (Kroatien).

Deltron bildades 1995 och deras huvudsakliga verksamhet består av luftkonditioneringsutrustning för kommersiellt och privat bruk. År 2014 inrättade Deltron ett dotterbolag i Sarajevo (Bosnien-Hercegovina) som under de senaste åren haft en stark och lönsam försäljningstillväxt. Beijer Ref har sedan tidigare en mindre närvaro i Kroatien och får nu genom förvärvet även en etablering i Bosnien-Hercegovina, vilket är en ny marknad för koncernen.

 

Förvärvet går i linje med Beijer Refs strategiska ambition att bli en världsledande aktör inom luftkonditionering och HVAC. Deltron ska fortsätta att verka under eget namn och grundarna kommer att stanna kvar och leda verksamheten.

 

Idag har Deltron 110 anställda och förvärvet förväntas att få en mindre positiv påverkan på koncernens resultat och ställning. Verksamheten kommer att inkluderas i Beijer Refs räkenskaper från och med den 1 januari 2022.

 

Christopher Norbye, CEO Beijer Ref, kommenterar:

 

"Genom detta förvärv adderar Beijer Ref ett välskött bolag med en hög lönsamhet som ger oss en marknadsledande position inom HVAC i Kroatien. I Bosnien-Hercegovina, där vi inte tidigare varit etablerade, har vi också identifierat stora utvecklingsmöjligheter. Vi ser fram emot att tillsammans med Deltrons ledningsgrupp få fortsätta att utveckla och expandera verksamheten.”

 

Mladen Drnasin, Grundare och VD i Deltron, kommenterar:

 

Vi är glada att få fortsätta vår resa tillsammans med Beijer Ref. De har haft en imponerande tillväxt och vi är övertygade om att de kommer att tillföra både kunskap och expertis till vår organisation. Det ska bli spännande att få ta del av alla nya och värdefulla synergier som kan gynna både befintliga och framtida kunder.”

 

 

Malmö 11 januari 2022

Beijer Ref AB (publ)

 

För mer information, vänligen kontakta:

Christopher Norbye, CEO
Telefon 040-35 89 00
E-post cne@beijerref.com

Maria Rydén, CFO
Telefon 040-35 89 00
E-post mrn@beijerref.com