Search glas

14-08-21 regulatory

Beijer Ref förvärvar kylgrossist i Norge

Den svenska kylkoncernen Beijer Ref AB förvärvar samtliga aktier i Børresen Cooltech A/S, en av Norges ledande kylgrossister. Børresen Cooltech grundades 1968, omsätter knappt 60 mkr och har 20 anställda.

”Børresen Cooltech är en välrenommerad kylgrossist i Norge som bedöms ha god utvecklingspotential som del av Beijer Ref. Förvärvet är strategiskt viktigt för att stärka koncernens position i Norge”, säger Per Bertland, CEO för Beijer Ref.

Børresen Cooltech kommer att integreras i Beijer Refs organisation, vilket bedöms ge kostnadssynergier och öka koncernens marknadsandelar.

Förvärvet bedöms påverka Beijer Refs nettoresultat marginellt positivt. Bolaget kommer att ingå i Beijer Refs räkenskaper från och med september 2014.

  
Malmö den 21 augusti 2014
Beijer Ref AB (publ)

För mer information, kontakta
Per Bertland, CEO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-98 13 73

eller
Jonas Lindqvist, CFO
Telefon 040-35 89 00
Mobil 0705-90 89 04

  
Beijer Ref är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdes­skapande produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering.