Search glas

22-10-04 icke regulatorisk

Beijer Ref förvärvar HVAC-distributör i England

Beijer Ref har förvärvat 80% av aktierna i Easy Air Conditioning, med option om att förvärva resterande andel. Easy Air Conditioning har sitt huvudkontor i Henley-in-Arden (England) och deras årsomsättning uppgår till cirka 70 miljoner SEK.

Easy Air Conditioning grundades 2001 och levererar lösningar inom AC och värmeåtervinningssystem. De riktar sig primärt mot kommersiella byggnader och erbjuder skräddarsydd design för specifika företagsbehov.

Easy Air Conditioning kommer att fortsätta att verka under eget namn och förvärvet förväntas ha en mindre påverkan på Beijer Ref-koncernens resultat och ställning.

Christopher Norbye, CEO Beijer Ref, kommenterar:
“Med över tjugo års erfarenhet har Easy Air Conditioning byggt upp en väletablerad kundbas. De har ett dedikerat och engagerat team och vi är glada över att få välkomna Easy Air Conditioning till Beijer Ref-koncernen.”

Malmö, 4 oktober 2022
Beijer Ref AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Christopher Norbye
CEO
Telefon +46 40-35 89 00
Email 
cne@beijerref.com

Ulf Berghult
CFO
Telefon +46 40-35 89 00
Email 
ubt@beijerref.com

Niklas Willstrand
Corporate Communications Manager
Telefon +46 40-35 89 00
Email 
nwd@beijerref.com

BEIJER REF AB är en teknikorienterad handelsgrupp som genom mervärdesprodukter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kylning och klimatkontroll. Beijer Ref är en av världens största kylgrossister i världen och finns representerade i 42 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien.

www.beijerref.com